Dé nr 1 in gras
Rijstraat 204, 9400 Denderwinde
Ma. - Vrij. 18 tot 22h -- Zat. vanaf 8 uur

Tijdelijk grasland

Tijdelijk grasland wordt gezaaid met de bedoeling om ofwel na 1 snede tot maximum 5 jaar terug om te ploegen en te zaaien met een niet grasachtige teelt. Bij tijdelijk grasland vormt Italiaans raaigras de belangrijkste soort.

Enkelvoudig Italiaans Raaigras

 • ideaal voor 1 voorjaarssnede gevolgd door maïs
 • keuze uit diploide of tetraploide varieteiten
 • hoge opbrengst aan een goedkope prijs
 • eveneens geschikt als groenbemester
 • voldoet niet aan EAG-regelgeving

VEMITAL (één tot tweejarig mengsel)

 • Meest gebruikte mengsel
 • Zeer hoge na- en voorjaarsproductie
 • Bestaat voor 60% uit diploide en tetraploide Italiaans raaigras, 10% Westerwolds raaigras en 30% hybride raaigras
 • Zeer snelle begingroei
 • Zeer hoge drogestof opbrengst/ha met een optimale prijs/kwaliteit
 • Voldoet aan EAG code 659

VEM

 • Veel gebruikt mengsel
 • Ongetwijfeld hoogste drogestof opbrengst per ha!
 • Zéér hoge eiwitwaarde in de kuil!
 • Uiterst geschikt voor meerdere maaibeurten per jaar, alsook voor tijdelijk maailand
 • Bestaande uit 5 gewaardeerde ILVO rassen: 4 variëteiten Italiaans raaigras + 30% Engels raaigras
 • Voldoet aan EAG code 659

Gras – klavermengeling

Er is in de praktijk veel belangstelling voor de inzaai van gras/klaver dankzij de subsidiëring voor de bedrijfseigen teelt van eiwitrijke gewassen. Naast rode en witte klaver wordt ons typische maaimengsel TRIO gebruikt.

 • Jaarlijkse premie (tot 5 jaar) van 450 euro/Ha
 • Groeit op alle grondsoorten
 • Vraagt goede fosfaat en kali toestand
 • Moet tijdig gezaaid worden (ten laatste eind september)
 • Productie tot 5 sneden per jaar (10 à 15 ton DS/jaar)
 • Hoog eiwitgehalte
 • Hogere opneembaarheid = meer ruwvoedermelk/ha
 • Eist minder bemesting

© Nancy De Vooght